MAŠINSKO ČIŠĆENJE DPF FILTERA I KATALIZATORA

Mašinskim čišćenjem uz korišćenje adekvatnog sredstva (deterdženta) koji Vam možemo obezbjediti uspješno vraćate diferencijalne vrijednosti filtera na blizu 95% fabričkih vrijednosti.

Ovaj model mašine uspješno čisti filtere i katalizatore putničkog, autobuskog, teretnog programa i radnih mašina.

Kompletan proces se obavlja na jednoj mašini i traje za putnička vozila 90 minuta, a za teretni program i radne mašine 150 minuta.

Ovaj metod obezbjeđuje efikasnost DPF filtera i katalizatora, u poređenju sa drugim metodama daje neuporedivo bolje rezultate.

PREDNOSTI I KVALITET MAŠINE

  • Savremen softver i upravljačka jedinica
  • Automatsko upravljanje pranjem filtera
  • Blover za sušenje sa grejačima (do 45 min./filter)
  • Sušenje filtera u mašini ili van mašine (Dual)
  • Trajni INOX filteri operativne vode
  • Indikator potrošnje struje po fazama
  • Automatsko punjenje vode sa nivostatima
  • Adekvatno uputstvo za rad na mašini
  • Tehnička podrška 24/7
TOP